Архитект Игор Христов притежава над 15 години образователен, теоретичен и академичен опит в областта на архитектурно-строителните науки и 7 години професионален опит. Завършва последователно специалност "Архитектура" в Строителения техникум "Христо Ботев" и Университета по архитектура, строителство и геодезия в София, а от 2009 г. е и докторант към катедра "Промишлени и аграрни сгради" в същия университет. Тема на дисертацията и научните публикации: Ревитализация, реконструкция и конверсия на производствените сгради в условията на устойчиво развитие и модернизация на индустриалните територии в Република България.

Преди да съоснове в началото на 2012 г. дружеството "080" и да е назначен за негов управител, арх. Игор Христов е заемал различни проектантски, консултантски и мениджърски длъжности, като партньор, на свободна практика или служител в редица водещи проектантски и инвестиционни компании, като "Феърплей Интернешънъл" АД, "ЕЦЕ Проектмениджмънт" ЕООД, "Омакс Груп" ООД и др. Някои от най-мащабните проекти, в които е взел участие са: ваканционни комплекси "Марина Блек Сий Ризорт" в гр. Бяла, "Коста дел кроко" в гр. Царево и "Санта Марина" в гр. Созопол; нова сграда на пожарната служба на летище Бургас; мол "Сердика център" в гр. София; логистичен комплекс "Варна Лоджистикс" в гр. Варна; жилищен комплекс "Силвър сити" в гр. София.

Арх. Игор Христов е член на "Камара на архитектите в България", с удостоверение и печат за пълна проектантска правоспособност (рег. № 04236). Делегат в 9-то и 10-то ОС на КАБ. Разполага с четиригодишен преподавателски опит като докторант и хоноруван преподавател, по дисциплините "Промишлени сгради" и "Информатика в архитектурата" за студенти по специалност "Архитектура" в УАСГ.
© Copyright 2012-2013 080 Ltd Some rights reserved Design by 080 Ltd.
арх. Игор Христов
управител на 080 ООД
ръководител проектантско бюро