© Copyright 2012-2013 080 Ltd Some rights reserved Design by 080 Ltd.
АРХИТЕКТУРНО ПРОЕКТИРАНЕ                        

В зависимост от потребностите на инвеститора и планирането на инвестиционния процес изработваме проектна документация по част "Архитектура" във всички фази на проектиране (идеен, технически и работен проект), със съдържание и в съответствие по нормативната уредба към ЗУТ:

Разполагаме с опит в проектирането на всякакви видове сгради, комплекси, съоръжения и архитектурно-строителни елементи:

  • жилищни сгради - еднофамилни и многофамилни жилищни сгради, кооперации, резиденции и вили
  • хотелски и ваканционни комплекси и обекти
  • заведения за хранене - ресторанти, бистра, кафе-барове, кухни със столови към индустриални сгради
  • търговски и търговско-равлекателни обекти: молове, магазини, спа и фитнес центрове, студиа за красота
  • административни и офис сгради
  • промишлени сгради и комплекси: заводи, производствено-складови сгради, логистични комплекси
  • комплекси и сгради със смесено предназначение
  • сгради, съоръжения и пространства за спорт и отдих
Архитектурният облик на сградите, които проектираме може да следва изцяло авторска оригиналност или характерен исторически и подражателски стил. Заедно с доказани традиционни архитектурно-строителни материали и технологии, непрекъснато обогатяваме информацията си за най-иновативните и съвременни такива. Проектите и реализациите ни са изпълнени както с монолитни гредови и безгредови носещи конструкции, така и със сглобяеми стоманобетонови, стоманени и дървени.

Още преди самото възлагане на поръчка за проектиране, екипът на 080 ООД вече ще се е постарал да се доближи и възприеме максимално визията, потребностите и очакванията на своите клиенти относно реализацията на техния проект. При липса на такава ясно изградена представа от страна на инвеститора ние сме готови да разработим и предложим за обсъждане предварителни концепции, които преждевременно да помогнат за стартирането на идейния проект в най-правилната посока, гарантираща бърза и безпроблемна изработка на безупречен, висококачествен и впечатляващ инвестиционен проект.

"Ние ценим високо естетическите и икономически разбирания на клиентите си, за това никога не натрапваме в процеса на проектиране собствените си виждания, а го превръщаме в добронамерен и ползотворен период на взаимоотношения, в който нашата роля се изразява в даването на професионални и адекватно обосновани съвети, предложения, решения и непрекъснато многостранно съгласуване, в което последната дума е Вашата, всичко с единствената цел да създадем за Вас най-доброто решение. Доверете се на нашия опит, познания и личностни качества!"
арх. Игор Христов, управител на 080 ООД