© Copyright 2012-2013 080 Ltd Some rights reserved Design by 080 Ltd.
ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА                        

Изпратете Вашето запитване на адрес office@0-8-0.eu, с информация със следното примерно съдържание:

1. Местоположение на обекта (име на град/вилна зона/село/курорт)
2. Вид на обекта (еднофамилна къща/жилищна кооперация/офис сграда/търговски обект/промишлена сграда/складове и т.н.)
3. Инвестиционни намерения (изготвяне на проектна документация/архитектурно заснемане/узаконяване/преустройство/пристройка/надстройка и т.н.)
4. Обхват на проектната документация (част архитектура и/или други специалности, комплексна проектна документация с всички необходими части)
5. Особености на терена (равен/с лек наклон/стръмен)
6. Етажност на обекта (1/2/3/4/5/5-10/>10) и подземни/сутеренни нива (няма/1/2/3)
7. Площ на обекта (планирана РЗП и/или площ на съществуващия обект)
8. Други данни (напр. скатен или плосък покрив; стоманобет., стоманена, дървена носеща к-ция на сградата; монолитна или сглобяема; разполагате ли с виза за проектиране, технико-икономически параметри - височина, Пл, Кинт, Оз и др.)

Ние ще Ви отговорим до 48 часа с подробна оферта съдържаща:

1. Изяснен подход, който трябва да предприемете и проектната документация, от която се нуждаете
2. Цените, които предлагаме за изработването на тази проектна документация
3. Сроковете, в които ще извършим нашите дейности
4. Схема на плащанията
5. Допълнителна информация при специфични случаи