Проектантско бюро 080 ООД предлага на своите клиенти изготвяне на проектна документация с комплексни качества, гарантирани от професионален екип архитекти, инженери, дизайнери и консултанти, притежаващи богат опит в планирането, проектирането, строителството и управлението на проекти с най-разнообразни функции и големина. Нашата архитектура е оригинална, деликатно отчитаща всички изискванията на клинтите и се отличава с безупречен компромис между архитектурно-естетическите, функционално-планировъчни, строително-конструктивни, финансово-икономически, технически и експлоатационни качества на обектите, сградите и съоръженията, които проектираме.


Всякакви по вид, функции и обем сгради и съоръжения
Всички необходими части и специалности за инвестиционния проект
Интериорни проекти, преустройства на жилищни, офисни и производствени помещения, обзавеждане и мебелен дизайн
  • ГРАДОУСТРОЙСТВО
Устройствено планиране, мотивирани предложения към ПУП, визи за проектиране
  • ПРЕДПРОЕКТНИ ПРОУЧВАНИЯ И ПРОФЕСИОНАЛНИ КОНСУЛТАЦИИ
Инвестиционно планиране и проучвания, изготвяне на проекти за варианти на застрояване, технически експертизи, анализи и становища
  • ПРОФЕСИОНАЛНА ПОМОЩ
При разработка на тръжна и конкурсна документация, участие в програми на еврофондове, стратегии за проектиране и строителство
  • ПРЕУСТРОЙСТВО И РЕКОНСТРУКЦИИ
Архитектурно заснемане, разрушителни схеми и проектни решения
  • УЗАКОНЯВАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ КНИЖА
Изготвяне на проектна документация за съществуващи сгради, архитектурно заснемане и заснемане на технически инсталации
  • РЕГЕНЕРАЦИЯ И КОНВРЕСИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ ПРОМИШЛЕНИ СГРАДИ
Планиране и проекти за съживяване на съществуващи промишлени сгради, смяна на технологията или предназначението
  • АДАПТАЦИЯ НА ЧУЖДЕСТРАННИ ПРОЕКТИ
Актуализиране към нормативната уредба на Република България и изготвяне на технически и работни проекти
  • ИЗГОТВЯНЕ НА РАБОТНИ ПРОЕКТИ, КОЛИЧЕСТВЕНИ СМЕТКИ, СПЕЦИФИКАЦИИ И ДЕТАЙЛИ
Изработване на КС и КСС по образец, изходни данни към тръжна документация или оферти за изпълнение. Спецификации, детайли и препоръки за изпълнение на СМР