© Copyright 2012-2013 080 Ltd Some rights reserved Design by 080 Ltd.
ИНТЕРИОР И ОБЗАВЕЖДАНЕ                        

080 ООД изготвя интериорни проекти за жилищни, хотелски, търговски, офисни и производствени помещения. Дейностите извършвани от нас протичат в три фази - идейна, работна и надзор и консултации по време на изпълнението и може да включват:

  • проучване на възможностите за функционално и композиционно зониране и оформяне на кътове
  • при преустройства, изготвяне на архитектурна и комплексна документация с вариантни решения, както и необходимата документация за узаконяване
  • план настилки, разгъвки по стени и софити с подробно описани материали и техни характеристики
  • мебелен и декоративен дизайн
  • проектиране и позициониране на електрическата и ВиК инсталации
  • тримерно визуализиране на проектните решения в идейна и работна фаза
  • спецификации и количествени сметки с включени всички материали и СМР
  • остойностяване на количествените сметки и оферти за материали и изпълнение
  • съдействие при реализацията, осъществяване контакти с доставчици и изпълнители, авторски надзор